[Debian] Własny serwer pocztowy z wykorzystaniem Postfix-a i Dovecot-a

Dawno, dawno temu, w systemach typu Mainframe, maile można było wysyłać tylko do innych użytkowników tego samego systemu (komputera z podłączonymi zdalnie lub lokalnie terminalami). Obecnie do wymiany poczty między serwerami/systemami służy protokół SMTP. Został on opisany przez Johna Postel-a, […]